ScapeRoomNadalencLH 20%

Que deu significar el que posa al paper? Mira els papers i fica’t a sobre de l’opció que creus que es correcta.

AQUEST DIA DE NADAL LA LLUM LA POSES TU

SEGUR?

AQUEST NADAL LA LLUM LA POSES TU

MMM...

AQUESTA LLUM DE NADAL LA POSES TU

TRY AGAIN

AQUEST ANY LA LLUM DEL NADAL LA POSES TU

SI!

VEURE EL PRIMER PAPER

VEURE EL SEGON PAPER

Una iniciativa de…